Den rigtige omstilling
til et godt indeklima

Ren energi – uanset vejret

Ydelser

Jeg tager aldrig en opgave, uden først at have en snak med kunden. Det er vigtigt for mig at være sikker på, at kunden ved hvilken investering der skal foretages, og hvilke muligheder der er.
En vejledning om søgning af energitilskud fra bygningspuljen, samt nedsættelse af elafgiften vil også blive gennemgået.
Denne rådgivning er gratis, og vil foregå ude hos kunden.

Projektering er den del der kommer efter den rådgivende snak. Taler vi om en omstilling til et luft/vandanlæg, så kommer der noget dimensionering ind i billedet.
Der skal foretages beregninger på energibesparelse, varmetabsberegning, støjberegning, og en evt. beregning
af eksisterende radiatorers kapacitet. Yderligere omkostninger som f.eks. elinstallation, og dræn til afrimning af udedel, vil også blive gennemgået.
Et skriftlig tilbud vil blive fremsendt til kunden, hvor alle etableringsudgifter vil fremgå.

Installering, og indkøring af luft/vandanlæg vil typisk tage 1-3 dage. Luft/luft tager dog kun 1 dag.
Kunden vil efter endt opsætning, blive grundigt orienteret om hvordan anlægget virker, og vil blive orienteret om hvilken indstilling der er bedst for anlægget.
Diverse anmeldelser til myndigheder vil blive gjort i kundens navn.

Anlæg med mere end 1 kg. kølemiddel skal have et lovpligtigt eftersyn hvert år.
Anlæg med mindre end 1 kg. Kølemiddel (typisk luft/luft), har ikke et lovpligtigt krav om eftersyn.
Mange anlæg har en garanti på 5 år, såfremt at man har fået udført de foreskrevne service eftersyn. Nogle har helt op til 10 års garanti.
Fælles for alle anlæg er, at eftersyn skal udføres i henhold til fabrikantens forskrifter, og  anlæggets datablad. Hvis det ikke er udført korrekt, så gælder garantien ikke.
Jeg foretager service på alle slags anlæg, i henhold til lovgivningen, og fabrikantens datablad.

Andre overvejelser

Det er en stor beslutning når man skal forny sin varmekilde. Et gasfyr er jo billigt at anskaffe sig i forhold til hvad en varmepumpe koster. Men hvis man regner lidt på investeringen, så giver det god mening at konvertere, selvom prisforskellen sagtens kan blive omkring en 50 - 70.000 kroner. Med de tilskudsordninger der er for varmepumper, og de afgiftsnedsættelser der er på strømmen, så vil konverteringen være tjent hjem efter en ca. 7 år. Derefter vil ens energiudgifter være reduceret betragteligt.
Under fanebladet ”Økonomi” har jeg lavet en beskrivelse om hvordan man kan søge tilskud og afgiftsnedsættelse.

COP-værdi: COP er en forkortelse for coeffecient of performance. COP angiver forholdet mellem den varme, varmepumpen leverer, og den mængde strøm den bruger. COP angiver et øjebliksbillede af varmepumpens effektivitet.
SCOP-værdi: SCOP er en forkortelse for seasonal coefficient of performance. SCOP er en parameter, der viser, hvor effektiv en varmepumpe er til at levere varme set over et helt år.                     EER: EER er en forkortelse for energy efficient ratio. EER er en værdi, der anvendes i forbindelse med køling, og det viser, hvor godt et klimaanlæg virker.
SEER: SEER er en forkortelse for seasonal energy efficient ratio. SCOP og SEER er begge værdier, der viser en varmepumpes energieffektivitet, men der er forskel på de to begreber.
GWP: GWP er en forkortelse af Global Warming Protential. Alle anlæg har kølemiddel indeni. Det er en gasart der sluppet ud vil nedbryde vores ozonlag. Derfor mærker man alle systemer med hvilket kølemiddel man bruger. I disse dage bruger man meget R32

SCOP er et udtryk for forholdet mellem produktionen af varme og forbruget af strøm i et varmepumpeanlæg, set over et helt år.

kmo.dk
Kølebranchens Miljø Organisation. KMO sikrer at kølemidler bliver håndteret korrekt.
ens.dk
Energistyrelsens hjemmeside. Her er der mange informationer om de forskellige puljer og tilskudsordninger.
sparenergi.dk
Også energistyrelsens hjemmeside. Her finder du gode råd om el, varme og energirigtige løsninger.
bolius.dk
Videncentret Bolius arbejder for at gøre dig klogere på alt det, der handler om din bolig.
skat.dk
Altid rart at kunne finde regler om håndværkerfradrag