Jordvarme

En jordvarmepumpe har ikke en udedel med et kølemiddel i som de to andre systemer. Den optager energien fra jorden. Så det kræver, at du får gravet jordvarmeslanger ned i din have, hvorfra der kan optages energi fra undergrunden. Typisk kræves der et areal på minimum 300 m2 for at der kan hentes energi nok til varme og varmt vand. Der er dog forskel på jord, så den energi man trækker ud af jorden, afhænger af hvor god jord man har. Jo mere vandholdigt jord, desto bedre varmekapacitet. Jo mere længde rør man har gravet ned, jo mere energi kan man trække ud.
Selve varmepumpen står indenfor. Den omsætter den energi der bliver optaget i brinen* der er i jordvarmeslangerne. Processen derfra er den samme som i luft til luft/vand. Gassen komprimeres, temperaturen og trykket stiger, energien afgives i kondensatoren, og overføres til centralvarmeanlægget og brugsvandet.

*Brinen er den væske der løber i rørene.