Ofte stillede spørgsmål

Jeg vil anbefale at vælge en der er designet til vores klima, og vælg et kendt mærke. Det vil altid være muligt at få support derfra, hvis uheldet er ude.
Vælg en luft til luft, hvis det er en udestue, værksted, kolonihave, eller et sommerhus der skal opvarmes, eller hvis man ønsker noget supplerende varme.
Vælg en luft til vand varmepumpe, hvis du skal have det koblet på brugsvand, og centralvarmeanlægget.
Vælg en jordvarmepumpe, hvis du skal bygge nyt hus, hvor haven ikke er anlagt endnu. Det er lidt dyrere, men der er til gengæld heller ikke nogen udedel.

En varmepumpe består af bevægelige dele, så en smule støj vil forekomme. Det er typisk fra blæseren, eller kompressoren. Temperaturen kan også påvirke materialerne, så mindre lyde fra materialernes udvidelse og sammentrækning kan forekomme.

Der kommer hele tiden nye tilskudsregler. I skrivende stund givers der kun tilskud til luft til vand, og til jordvarme pumper. I 2021 er der henlagt 675 millioner til energioptimering, fordelt i 3 puljer. For at fordele det ud over hele året, så åbnes der for puljerne 3 gange i år. Der åbnes første gang for ansøgningen den 7/4-21. kl. 1000 Når puljen er tom må man vente til der åbnes igen for den næste åbning. Er man så uheldig at man ikke når det overhovedet, så kan man bruge håndværkerfradraget, som i år er steget til det dobbelte, nemlig 25.000 kr. pr. voksen i husstanden.
Derud over kan man få afgiftsnedsættelse på det forbrug af strøm der overstiger 4000 kWh.

Alt efter hvor stort ens hus er, og hvor stor varme og brugsvands behovet er, kan man sparre mellem 50 – 70 % på varmeregningen. SCOP-værdien angiver hvor effektiv varmepumpen er. Jo højere SCOP-værdi, desto bedre økonomi.

Pris og kvalitet hænger sammen, så investerer man i noget der er udviklet til vores klima, vil det typisk kunne holde mellem 15 – 20 år. Måske mere.

Man frakobler det eksisterende olie/gasfyr, og tilkobler varmepumpen til den eksisterende varme, og brugsvands installation.
Derudover skal der etableres en el-installation dimensioneret til anlægget. Den indeholder følgende komponenter. Et HPFI-B relæ, en gruppeafbryder, et kabel der passer til den mængde strøm anlægget bruger, og en bi-måler. Sidstnævnte er et lovkrav hvis man bruger mere end 3000 kWh om året.
Udenfor skal der være en service afbryder, så man kan slukke for strømmen mens man servicerer anlæget.

Danmarks energiplan sigter mod at vi er 100% selvforsynende med el i år 2050. Det vil sige, at ingen fossile brændstoffer skal bruges til varme og brugsvand. Det skal kunne klares med el opvarmning.
En varmepumpes virkningsgrad ligger på ca. 3-5. Den giver altså 3-5 gange det tilbage som den optager. Altså vil en varmepumpe være en god investering for vores klima.

Det kan man ikke give et klart svar på. Alle huse er forskellige, og har individuelle krav som man skal tage hensyn til. Hvor stort er huset, hvor godt er det isoleret, hvor mange beboere er der, samt forbrug af varme, og brugsvand. En dimensionering af hvert enkelt hus er nødvendig for at tilfredsstille et givent behov.

Lovgivningen siger, at alle anlæg med mere end 1 kg. Kølemiddel skal serviceres hvert år. I praksis er det kun luft til vand, og jordvarme pumper der har mere end 1 kg. Kølemiddel i. Luft til luft anlæg har under 1 kg. I, og skal derfor ikke serviceres set ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt, men nogle producenter forlanger det, for at deres garanti gælder.

Split består af en udendørsdel med en åben kølekreds som er forbundet med kølerør til indedelen. Indedelen er på størrelse med et køleskab hvilket gør den nem og enkel at installere i dit hjem.
Installationen skal altid udføres af en godkendt KMO-installatør eller kølevirksomhed.

Monoblok består af en udendørsenhed med en lukket kølekreds og indbygget varmeveksler der er forbundet med vandrør til indedelen. Der er ikke nogen fysisk forskel på størrelsen af indedelen. Den er det samme som på split modellen. Dette anlæg kræver ikke en køleteknisk uddannelse, og må derfor installeres af en VVS installatør. Denne type installation kræver dog frostsikring.